Trung tâm báo cháy FS4000 Unipos được thiết kế để sinh hoạt với đầu báo khói nhiệt

diễn đạt cụ thể sản phẩm: Trung tâm báo cháy FS4000 có phong cách thiết kế để hoạt động và sinh hoạt với đầu báo khói nhiệt auto thông thường & những nút nhấn khẩn . trung tâm báo cháy FS400 có đầu ra kết nối đo lường và tính toán tinh chỉnh các dòng thiết bị bên ngoài.

==>> Xem thêm : https://firestar.vn/ 

Trung tâm báo cháy FS4000 có phong cách thiết kế gồm có 4 phiên bản:

FS4000/2: 2 zone báo cháy.

FS4000/4: 4 zone báo cháy.

FS4000/6: 6 zone báo cháy.

FS4000/8: 8 zone báo cháy.

thông số kỹ thuật

thông báo các đầu báo bị lỗi.

tự động reset khi xảy ra tình hình báo giả.

Lập trình toán tử “AND” cho đường dây tín hiệu báo cháy.

Đạt tiêu chuẩn EN54.

thời hạn tạm hoãn tùy chỉnh cấu hình để kích hoạt ngõ ra báo cháy: 1,2, 3, 4, 5, 6 hoặc 7 phút.

thực trạng sơ tán: truy vấn đc cấp độ 2.

Module rơ le FD4201 lẻ tẻ cho zone tùy chọn, mỗi rơ-le là 1 trong ngõ ra báo cháy thông thường tương ứng với từng zone báo cháy phù hợp.

==>> Tham khảo: thiết bị báo cháy hochiki

Giao diện RS485 để kết nối mạng lưới với bảng hiển thị phụ – Giao diện tùy chọn cho FD4201.

Đèn LED chỉ định đơn lẻ cho giao diện RS485 – sử dụng đc với dòng thiết bị định tuyến báo cháy.

Hai cấp độ truy cập.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng