Đầu báo cháy Hochiki – nhiệm vụ & phân loại đầu báo cháy tạo thành tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy

nhiệm vụ của đầu báo cháy Hochiki
Đầu báo cháy có nghĩa vụ tạo thành tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy khi các nhân tố khi những yếu tố môi trường của sư cháy đạt một giá trị nhất định (ngưỡng thao tác của đầu báo cháy).

==>> Tham khảo: http://pcccchcn.vn/thiet-bi-bao-chay-gia-dinh-cong-nghe-thong-minh-khong-nen-bo-qua/

 


Đầu báo cháy Hochiki – nhiệm vụ & phân loại đầu báo cháy

Phân loại đầu báo cháy Hochiki
– Theo nguyên lý thao tác của đầu báo cháy Hochiki, có các loại
+ Đầu báo cháy nhiệt.
+ Đầu báo cháy khói.
+ Đầu báo cháy lửa (ánh sáng).
+ Đầu báo cháy hỗn hợp.

==>> Xem thêm : http://pcccchcn.vn/nhung-tinh-nang-noi-bat-cua-he-thong-bao-chay-khong-day-ata/

– Theo ĐK hỗ trợ tích điện cho đầu báo cháy, có các loại
+ Đầu báo cháy chủ động: là dòng đầu báo cháy tự tạo tín hiệu điện mà dường như không cần cung cấp năng lượng cho đầu báo.
+ Đầu báo cháy thụ động: là dòng đầu báo cháy phải cung cấp năng lượng cho nói mới hoạt động được.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng